Tadam! over Inez

"Goed gericht op samenklank ,
waardoor alles steeds mooier wordt"
"Zeer muzikaal en heeft de gave en
motivatie om, zowel op muzikaal als
op persoonlijk gebied het beste uit
ons te halen.
"Een opgewekte, openhartige vrouw
met grote muzikale kwaliteiten, een
heel goed gehoor en een gulle
lach."
"Straalt veel rust en vertrouwen uit,
is energiek en geeft veel muzikale
en technische input hoe
wereldmuziek het best kan worden
uitgevoerd!
De repetities gaan zo afwisselend,
vlot en plezierig. Het is alweer tijd
om te stoppen voordat je er erg in
hebt."
"Een muzikale vrouw! Het is een
feest is om tijdens het dirigeren naar
haar te kijken. Ze gaat echt stralen
als we het goed doen of mooi
zingen."
Inez Vermooten
Inez over Tadam!

Tadam is een fijne groep gedreven muzikale vrouwen, die graag het beste uit zichzelf willen halen als koor en die hetzelfde enthousiasme voor wereldmuziek delen als ik.

Ik vind het een uitdaging om met Tadam te werken en mijn creatieve en muzikale ideen uit te werken en in te zetten en ga met veel plezier deze uitdaging aan!
Over Inez

Inez is van kinds af aan al actief
in de muziek, via de opleiding
voor creatieve therapie belandde
ze uiteindelijk op het
conservatorium. Zingen werd
steeds meer haar passie en zij
zong in vele koren en kwartetten.
Jazz, wereldmuziek en vooral het
samen zingen zijn voor haar
belangrijke pijlers.

Al vele jaren geeft zij zangles,
leidt koren en geeft gastlessen,
workshops. Muziek is voor haar
expressie en verbinding en vanuit
die houding geeft zij ook les.

Met haar koren zingt zij
voornamelijk wereldmuziek,
vanwege de prachtige
gevarieerde klankmogelijkheden
en goede toepasbaarheid.

Zij heeft zich de laatste jaren veel
met ritme, percussie (Taketina)
en bodypercussie bezig
gehouden en gebruikt dit
regelmatig binnen  haar koren,
wat een energieke uitstraling
geeft.
Verder houdt zij zich graag bezig
met improvisatie en zingt in
Improzo, een zanggroep geheel
gebaseerd op vrije improvisatie.